TEI XSL Stylesheets

Letter from Lord Lytton to Messrs de Erven F. Bohn, 05 February 1873: A machine-readable transcription[electronic resource]


5 Feb.ry 1873 1873-02-05 Letter from Lord Lytton to Messrs de Erven F. Bohn

Lord Lytton asks de Erven F. Bohn for a new - increased - offer for an early copy of "Kenelm Chellengly".

Contents

To Messrs.
the Erven F. Bohn
Haarlem.
Holland

Gentlemen,

I reply to your
letter of the 29th Ulto
, offering 30 £ for an early
copy of my late father's forthcoming
novel "Kenelm
Chellengly"
. I beg to
inform you that I have
simultaneously received
from another Dutch
Firm, precisely the same
offer, viz. 30 £ for an
early copy of that
work, with a view to a Dutch translation of
it. I am prepared to
come to an agreement with
the Firm which makes
me the highest offer; and, as both your offers
are at present precisely
the same, I request you
to inform me by return
of post whether you are
disposed to encrease
your offer; and, if so,
to what amount. I may add that in
my own opinion, and also
in that of all the
foreign Firms with
which I have concluded
arrangements for early sheets, the posthumus
interest of this book
greatly enhances
the commercial value of it.

I am now correcting
the last proofs of
"Kenelm Chellengly"; and,
as the book will be
published shortly, if
you desire to secure
an early copy, I trust
you will favour me
with an early reply.

I have the honour
to remain,

Gentlemen

Your obedt. Servt

Lytton

Knebworth Park.
Stevenage
Herts

Appendix A Editorial annotations

[Note:

Ik reageer op uw brief van de negenentwintigste jongstleden, waarin u 30 £ biedt voor een vroege kopie van wijlen mijn vader's aanstaande roman "Kenelm Chellengly". Ik moet u helaas melden dat ik tegelijkertijd eenzelfde aanbod heb ontvangen van een andere Nederlandse firma; 30 £ voor een vroege kopie van dat werk, met een uitzicht op een Nederlandse vertaling ervan. Ik ben bereid een overeenkomst te sluiten met de firma die me het hoogste aanbod doet; en aangezien u beiden eenzelfde aanbod hebben gedaan, vraag ik u mij bij ommegaande post te informeren of u willens bent uw aanbod te verhogen; en zo ja, tot welk bedrag. Ik wil toevoegen dat naar mijn mening en naar die van alle buitenlandse firma's met wie ik afspraken heb gemaakt over vroege drukken, de postume interesse in dit boek de commerciële waarde flink doet toenemen.

Ik ben op dit moment de laatste proeven van "Kenelm Chellengly" aan het corrigeren, aangezien dit boek spoedig gepubliceerd zal worden. Als u een vroege kopie wilt bemachtigen, ga ik ervan uit dat u me spoedig zult antwoorden.

] [Note:

On the reverse of this letter in erased pencil (and therefore barely legible) there are instructions in Dutch: Telegrapheer...£50: Dit is mij de...waard...gij ter...,

]
1. Letter written on paper with a thick black edge
1.

Ik reageer op uw brief van de negenentwintigste jongstleden, waarin u 30 £ biedt voor een vroege kopie van wijlen mijn vader's aanstaande roman "Kenelm Chellengly". Ik moet u helaas melden dat ik tegelijkertijd eenzelfde aanbod heb ontvangen van een andere Nederlandse firma; 30 £ voor een vroege kopie van dat werk, met een uitzicht op een Nederlandse vertaling ervan. Ik ben bereid een overeenkomst te sluiten met de firma die me het hoogste aanbod doet; en aangezien u beiden eenzelfde aanbod hebben gedaan, vraag ik u mij bij ommegaande post te informeren of u willens bent uw aanbod te verhogen; en zo ja, tot welk bedrag. Ik wil toevoegen dat naar mijn mening en naar die van alle buitenlandse firma's met wie ik afspraken heb gemaakt over vroege drukken, de postume interesse in dit boek de commerciële waarde flink doet toenemen.

Ik ben op dit moment de laatste proeven van "Kenelm Chellengly" aan het corrigeren, aangezien dit boek spoedig gepubliceerd zal worden. Als u een vroege kopie wilt bemachtigen, ga ik ervan uit dat u me spoedig zult antwoorden.

2.

On the reverse of this letter in erased pencil (and therefore barely legible) there are instructions in Dutch: Telegrapheer...£50: Dit is mij de...waard...gij ter...,Lytton. Date: 2003
This page is copyrighted