Letter from Lord Lytton to Messrs de Erven F. Bohn, 05 February 1873


Abstract : Lord Lytton asks de Erven F. Bohn for a new - increased - offer for an early copy of "Kenelm Chellengly".


To Messrs.
the Erven F. Bohn
Haarlem.
Holland


Knebworth ParkStevenage Herts, 5 Feb.ry 1873


Gentlemen,

1I reply to your
letter of the 29th Ulto
, offering 30 £ for an early
copy of my late father's forthcoming
novel "Kenelm
Chellengly". I beg to
inform you that I have
simultaneously received
from another Dutch
Firm, precisely the same
offer, viz. 30 £ for an
early copy of that
work, with a view to a Dutch translation of
it. I am prepared to
come to an agreement with
the Firm which makes
me the highest offer; and, as both your offers
are at present precisely
the same, I request you
to inform me by return
of post whether you are
disposed to encrease
your offer; and, if so,
to what amount. I may add that in
my own opinion, and also
in that of all the
foreign Firms with
which I have concluded
arrangements for early sheets, the posthumus
interest of this book
greatly enhances
the commercial value of it.

I am now correcting
the last proofs of
"Kenelm Chellengly"; and,
as the book will be
published shortly, if
you desire to secure
an early copy, I trust
you will favour me
with an early reply.

I have the honour
to remain,2


Gentlemen


LyttonEditorial annotations

Note 1. translation : Ik reageer op uw brief van de negenentwintigste jongstleden, waarin u 30 £ biedt voor een vroege kopie van wijlen mijn vader's aanstaande roman "Kenelm Chellengly". Ik moet u helaas melden dat ik tegelijkertijd eenzelfde aanbod heb ontvangen van een andere Nederlandse firma; 30 £ voor een vroege kopie van dat werk, met een uitzicht op een Nederlandse vertaling ervan. Ik ben bereid een overeenkomst te sluiten met de firma die me het hoogste aanbod doet; en aangezien u beiden eenzelfde aanbod hebben gedaan, vraag ik u mij bij ommegaande post te informeren of u willens bent uw aanbod te verhogen; en zo ja, tot welk bedrag. Ik wil toevoegen dat naar mijn mening en naar die van alle buitenlandse firma's met wie ik afspraken heb gemaakt over vroege drukken, de postume interesse in dit boek de commerciële waarde flink doet toenemen.
Ik ben op dit moment de laatste proeven van "Kenelm Chellengly" aan het corrigeren, aangezien dit boek spoedig gepubliceerd zal worden. Als u een vroege kopie wilt bemachtigen, ga ik ervan uit dat u me spoedig zult antwoorden.

Note 2. On the reverse of this letter in erased pencil (and therefore barely legible) there are instructions in Dutch: Telegrapheer...£50: Dit is mij de...waard...gij ter...,


Responsibility

Principal Responsibility : Adriaan van der Weel
Creation of machine-readable version: Wendy Kamerbeek
Conversion to TEI.2-conformant markup: Wendy Kamerbeek
Editorial annotations: Wendy Kamerbeek


Extent

c. 7 kilobytesPublication Statement

Published by :
Universiteit Leiden (University of Leiden)
Leiden, Netherlands
P.O. Box 9515 2300 RA Leiden
idno : LYTT20031020
Publicly accessible © Copyright 2003, Leiden University
2003Source Description

Source copy consulted: UBL Boh C 70, 307Encoding Description

Prepared by students of the 2003-2004 Electronic text and Publishing course, Werkgroep Boekwetenschap, Leiden University


Subject Terms


1. nonfiction
2. prose
3. masculine
4.
5.